Знак на климатици LG Климатик LG

Климатици VRF

Най-предпочитаните климатици в професионалният клас

Variable refrigerant flow (VRF) системите, които бяха въведени преди повече от двадесет години, са относително неизвестен тип климатици дори и в САЩ, но се очаква те повишат своето пазарно присъствие поради многото предимства в сравнение с другите типове климатици при климатизирането на сгради с множество отделни помещения.

Какво представляват климатици VRF

Технологиите на VRF системите (Variable refrigerant flow) достигнаха върхови нива благодарение на повече от двадесет годишното развитие в тази област, но тяхната известност не е много голяма дори и в Америка според направените там проучвания. В Европа тези системи пристигат още през 1987 година и бавно завземат пазарен дял. От друга страна на Японския пазар използването на VRF ситеми е много по-масово, тъй-като в 50% от сградите с площ до 6500 квадратни метра се използват климатици VRF и в сградите с над 6500 кв. м около 30% са климатизирани по този начин.

Конвенционалните системи преместват топлината от помещението към хладилния агент, чрез циркулиране на въздух (при каналните климатици) или вода (при чилър системите). VRF системите представляват по-усложнена климатична инсталация на базата на климатици мулти сплит с директно изпарение, и с допълнителни възможности за свързване на канални машини. Те изискват много изпарители, сложно управление на фреона, маслото за компресора и специална контролна система.

За разлика от каналните климатици, VRF системите се нуждаят от отделна система за вентилация. Термина "variable refrigerant flow" означава възможността на системата да контролира количеството хладилен агент (фреон) което постъпва във всеки един изпарител (вътрешно тяло). Това дава възможност за използването на много вътрешни тела с различни мощности и конфигурации, презицен контрол на комфорта съобразен с нуждите във всяко едно помещение, едновременно отопление и охлаждане в различните зони и обмяна на топлината от една зона в друга. Този контрол върху хладилния агент лежи в основите на VRF системата и е най-голямото техническо предизвикателство, както и източник на много предимства на климатици VRF тип.