Знак на климатици LG Климатик LG

Предимства на климатици VRF

Най-предпочитаните климатици в професионалният клас

VRF системите са климатици, които са леки, модулни, лесно се прави проектирането и лесно сервизно обслужване и следене на тяхната работа. Отделно индивидуалния контрол на вътрешните тела се постига по много лесен и удобен начин.

Предимства при монтажа

Чилърните климатици обикновено изискват кран при монтажа на външното тяло, а VRF системите са леки и модулни. Всеки един модул може лесно да бъде транспортиран дори със стандартен асансъор. С добавяне на повече модули може да постигнете произволна мощност в зависимост от конкретните топлинни нужди на сградата и помещенията.

Всеки един VRF модул в климатичната инсталация има собствен независим кръг за хладилния агент, но всички модули при тези климатици се контролират от обща контролна система. Например ако не се използват всички помещения в сградата, модулното свързване позволява инсталацията да е етаж по етаж. Относително ниската тежест на климатичната и вентилационната инсталация от своя страна води до по ниски изисквания за укрепване на покрива. Тъй-като канални климатици се изискват само за системата за вентилация, тези климатици могат да бъдат с по-малки размери и тегло в сравнение с цялостно климатизиране изцяло базирано на канални климатици, намалявайки по този начин височината на сградата и крайната цена на климатичната инсталация.

VRF системите са много подходящи при реновация на стари сгради с историческо значение, в които няма изградена климатична инсталция, без да се нарушава външния вид на сградата по никакъв начин. Накрая понеже въшното тяло се монтира навън не е необходима изграждането на стая специално за външното тяло на тези климатици, както понякога се налага при другите начини за климатизация.

Гъвкавост при проектирането

При проектиране на VRF системите, подобно климатици мулти сплит, към едно външно тяло може да свържат множество вътрешни тела. Важна особенност е голямата гъвкавост при избора на мощности и видове на вътрешните тела съобразено с конкретните топлинни пространствени параметри. Например мощностите могат да варират от 1.75 kW до 14kW, вида на телата може да се избира между, високостенен монтаж, касетъчни, подово-таванни, канални и т.н. В момента към едно външно тяло на климатици LG от тип VRF, които носят търговския знак MultiV, има възможност да се свършат до 64 вътрешни тела от различн тип и мощност. Модулноста в монтажа на тези климатици също позволява лесно да се реорганизира системата за климатизация и вентилация при евентуални разширения или промяна в разположението на вътрешните пространства - в тези случай може да е необходима допълнителна мощност.

Сервизно обслужване на климатици VRF

Стандартизираните конфигурации и усъвърщеснтвания електронен контрол на VRF системите са ключовите фактори, които правят този тип климатици лесни за първоначално пускане. Тъй-като климатици VRF са системи на директно изпарение, разходите за обслужване по време на експлоатация би трябвало да са по ниски в сравнение с чилърните системи, най-малкото не е необходима обработка на вода. Нормалното обслужване, подобно на системите с директно изпарение, главно се състои в смяна на филтри и почистване на топлообменниците.

Комфорт

Основното предимство на климатици VRF е множеството отделни зони, всяка със собствено управление, начин на работа зададена температура и т.н.. Това е възможно благодарение на компресора с променливи обороти, който има много широк интервал на своя капацитет. В резултат на прецизното управление и специалния компресор VRF системите могат да контролират температурата в границите на ±1°C;