Знак на климатици LG Климатик LG

Приложения на климатици VRF

Най-предпочитаните климатици в професионалният клас

Климатици VRF не са стандартно решение за всяка сграда и е необходимо проучване и проектиране за тяхната пригодност, въпреки че в повечето случай тези климатици са най-удачното решение.

Приложения

VRF системите най-добре работят в сгради с множество различни зони изискващи индивидуален контрол на температурата, като офис сгради, болници, средни и големи търговски центрове, ресторанти, бензиностанции и хотели.