Знак на климатици LG Климатик LG

Климатици LG


Външно тяло на термопомпа от климатициLG Electrоnics е един от големите производители на климатици, който непрекъснато усъвършенства своите технологии за производство. Основния принцип на работа в съвременните климатици дава възможност за развитие на нови начини за енергоспестяване, както и постигане на добър комфорт в места за живеене и работа.

Нещо повече от климатик - термопомпа

Вътрешно тяло на термопомпа от климатициСтъпвайки на базата на технологиите за климатици, LG е доразвило тези технологии и в момента произвежда термопомпа, с помоща на която освен стандартните функции отопление и охлаждане може да се затопля вода за обикновените домакински нужди. Този уред дава възможност за създаване на съвременни удобства в случайте, когато липсва централно отопление, откъдето да се подава топла вода. Нещо повече, цената на която се затопля водата е достатъчно конкурентна в сравнение с другите начини - ТЕЦ, газ и естествено директно използване на електричество.

Термопомпа на базата на климатициТермопомпата на LG използваща принципа на работа използван предимно в климатици, е много гъвкаво и компютъризирано решение и позволява интегриране във вече изградена система на базата на слънчеви колектори или други източници за отопление и топла вода.

Предимства на термопомпите

Висок коефициент на енегийна ефективност- 12кВ модел притежава COP 4.50, което означава че с един киловат електрическа енергия се получават 4.5 кВ топлинна. Цялостната цена за отопление е много по-стабилна в сравнение с алтернативните източници за отопление, поради факта, че цените на електроенергията са значително по стабилни в сравнение с източниците на база на природни изкопаеми.

Подобно на отоплението с климатици, термопомпите са екологично чисти източници на отопление и източник на топла вода- ефекта на замърсяване на околната среда е в пъти по-малък в сравнение с горенето на пририден газ. Разликата между отоплението с термопомпа и климатици е в затоплянето на вода, т.е допълнително спестяване.