Знак на климатици LG Климатик LG

Дистанционно управление климатици LG

Инверторни климатици ArtCool™
Климатици LG

Част от случайте в които е необходимо дистанционно управление и контрол върху работата на използваните климатици са компютърни зали, музей, сравнително големи търговски центрове.

Освен по-често използвания начин за контрол с жични и безжични дистанционни управления, в професионалните климатици LG има възможност да бъдат добавени допълнителни модули с които да се получи по-голям контрол върху работата на тези климатици, чрез използване на компютърна мрежа и дори интернет технологиите.

В момента LG предлага три варианта за свързване на климатици към съществуваща компютърна мрежа с цел да се извършва мониторинг. При всеки един от случайте в климатичната инсталация се добавя специален контролер, към които се свързват всички външни тела. Този контролер служи за извличане на информацията в реално време от централните микропроцесори на свързаните климатици и прехвърляне на команди за упраление към тези микропроцесори.

Контрол и мониторинг

В най-простия случай има възможност да се извършва контрол и мониторинг на професионални климатици, чрез използване на web интерфейса на контролера. Web интерфейса позволява задаване на желаната температура на всеки един климатик свързан в системата, забрана за използване на обикновеното жично или безжично дистанционно управление, мониторинг на режима на работа и температурата в помещението, промяна на скоростта на вентилатора, задаване на максималната използвана мощност от електрическата мрежа и конфигуриране на график за работа на климатици. При този случай с един контролер могат да бъдат контролирани до 256 вътрешни тела едновременно и за връзката към контролера не се изисква нищо друго освен персонален компютър намиращ се в локалната мрежа. Самия контролер има стандартен мрежов адаптер, чрез който той се свързва към локалната компютърна мрежа.

История за работата на професионални климатици

Във втория случай освен контролера описан по-горе се използва заедно със специален софтуер, който има много повече възможностти в сравнение с Web интерфейса предостаен от контролера. Самия софтуер се инсталира върху компютър в локалната мрежа и чрез него може да се набюдава историята за работата на свързаните климатици. Използването на специализирания софтуер дава възможност за ограничаване на темпратурите в определен интервал и задаване на максимална работна температура.