Знак на климатици LG Климатик LG

Климатици и околна среда

LG разработва термопомпа въздух-вода на базата на професионалните климатици. Принципа на термопомпата се състои в отнемане на енергия от въздуха и затопляне на вода. Принципа наподобява работата на съвременните климатици с тази разлика, че във вътрешното тяло е вграден специален топлобменик за фреон вода, т.е. вместо вътрешното тяло директно да отдава топлина на вътрешния въздух тази топлина се отдава на циркулационна вода.

Освен като причинител на глобалното затопляне съществува и друг проблем с полезните икопаеми- непрекъснато повишаващите се цени. Докато цените на петрола и природната газ търпят предимно промени в посока на повишаване, то цените на електроенергията е общо взето постоянна тъй-като тя може да бъде добивана и от атомни централи и възобновяеми източници.