Знак на климатици LG Климатик LG

Професионални климатици LG

Най-предпочитаните климатици в професионалният клас

Развитието и усъвършенстването на технологиите за климатици в собствени центрове е причината няколко години подред професионалните климатици LG да са най-използваните в света. Тези центрове за разработка непрексънато доразвиват продуктите, както като разнообразие така и като качества.

Професионалните климатици са висок клас климатична техника използвана на места изискващи максимална надеждност и енергийна ефективност от климатичната инсталация. LG произвежда пълна номенклатура от средни и големи мощностти с които могат да се климатизират, както малки офиси, така и цели сгради със стотици отделни помещения.

Високите изисквания за надеждност на една такава климатична инсталация са породени от пряката зависимост на дейността в