Знак на климатици LG Климатик LG

Климатици LG за отопление и топла вода

Ново поколение климатици

Климатици за топла водаИзползването на климатици за отопление вече няколко десетилетия стана възможно благодарение на постоянно подобряващите се технологии за производство на климатична техника. Тези технологии позволиха се по-високи нива на енергоспестяване и в момента съществуват дори домашни климатици, които преобразуват енергията с коефиециент повече от 5. С други думи ако тези климатици използват един киловат електрическа мощност то в същото време отдавата повече от 5 киловата.

На пръв проглед това изглежда невъзможно, но всъщност останалите 4 киловата се взимат от външният въздух. Би било добре този начин за използване на енергия да бъде използван и за други приложения и едно от най-икономически рентабилното е затоплянето на вода за най-различни нужди, както домакински, така и обществени.

Именно тази възможност доведе до появата на климатици, които освен стандартните си възможности за отопление и охлаждане, могат да затоплят вода на изключително ниски цени за единица получена енергия. Ниските цени отново се определят от факта, че всъщност получените киловати във вид на топлина или затоплена вода, реално са поне три пъти повече в сравнение с изразходваната електроенергия и реалните цени за топлинна мощност получена с помоща на теропомпа е поне три пъти по-ниска от крайните цена на електрическата енергия. Благодарение на основният си принцип на работа съвременните климатици дават възможност за по-ниски цени в сравнение с централното отопление или природната газ, които традиционно бяха едни от най-евтините начини за отопление.

Климатици LG за тола водаРеалните цени на получената топлинна енергия когато те се използват за отопление зависи от няколко фактора, като най-големият е начина по който се затопля вътрешният въздух. Тъй-като от вътрешното тяло на тези климатици реално излиза топла вода, тази вода би могла да бъде подадена към отоплителна инсталация с радиатори, подобно на отоплението с газ или ТЕЦ. Алтернативата е топлата вода да бъде използвана за подово отопление, като този начин предлага още по-висока степен на енергоспестяване, защото температурата на водата е по-ниска в сравнение с тази подавана към радиаторите.

По-ниската температура на водата в случай на подово отопление е един от начините коефициента на преобразуване на енергията да достигне нива от порядъка на 4.5. Това е възможно, тъй-като физичният принцип на работа на всички климатици постановява, че колкото по-малка е разликата между топлата и студената зона, толкова по-висока е енергийната ефективност. В случая се има предвид, че колкото по-малка е разликата между външният въздух и отопляемият флуид ( при добре познатите климатици това е вътрешният въздух, докато при използването на термопомпи това е циркулационната вода в системата), толкова по-висока е енергийната ефективност.

Ниската температура на въздуха при познатите климатици или при използването на радиатори със термопомпи не е възможно, защото когато става въпрс за климатици затоплящи директно въдуха, ако въздуха е прекалено студен това създава дискомфорт в стаята, въпреки че продължава да си я отоплява. Що се отнася до случая на термопомпа и радиатори, то основният проблем е че тези радиатори са пресметнати да имат определена мощност при точно определени температури на входящата и изходящата вода и ако тези температури са по-ниски то тяхната мощност ще е по-малка от каталожната. Донякъде този проблем може да се реши с увеличаване на активната площ на радиаторите, но в повечето случай това икономически неоправдано.

Подовото отопление е най-добрият начин за отопление, с един единствен недостатък - изисква се поставянето на специални тръби в пода. Затова този начин за отопление е приложим при нови жилища или такива на които им предстои ремонт, но веднъж реализиран се получава максимален комфорт заради липсата на шум и движение на въздух, максимална енергийна ефективност заради ниската температура на топлата вода течаща в пода, съответно и минимални цени за отопление. За съжаление изграждане на подово отопление в спалнята понякога е невъзможно и в тези случай или се използват радиатори или се поставя отопление в стените отново на същият принцип, но обикновенно това е въпрос на изчисления при проектирането на инсталацията използваща климатик за топла вода.

Бойлер за климатициВеднъж изградена отоплителна система за отопление с климатици затоплящи вода, тя предлага още едно много съществено предимство - затопляне на вода за къпане и миене. Това се реализира на практика с използването на бойлер водата, в който може да се подгрява със специално вградена в него серпентина, като тази серпентина е включена към циркулационната вода. Разходите за топла вода в много случай може да е съизмерим с разходите за отопление, понеже нуждата от топла вода е ежедневна и целогодишна, докато необходимостта от отопление е само няколко месеца.

Ниските цени на получената топлинна енергия, далеч не е най-голямото предимство на съвременните климатици за топла вода, придобили по-масовото наименование термопомпи. Едно много съществено предимство е по-малкото парникови газове в атмосферата в сравнение с други източници за отопление използващи природни изкопаеми. LG като компания от световен мащаб е силно загрижена за проблемите в околната среда и винаги разработва решения с грижа за околната среда. Проблемите в климата са и един от основната причина в света все повече да се използват климатици за топла вода и отопление и в края на 2009 година световните продажби на този нов вид климатици, достигнаха 2 милиона броя.

Самият монтаж на термопомпи е доста гъвкав от гледна точка на вграждане във вече съществуващи инсталации за отопление. LG специално е предвидила възможността за случайте, в които вече има изградена друг вид отоплителна инсталация с възможност двата начина да се допълват в определни моменти. Например в случай е има изградена система за отопление и топла вода на базата на слънчеви панели електронното управление вградено в климатици LG избира, който от двата източника е най-рентабилен от гледна точка на цени на енергията.

Един не по-малко важен факт за тези климатици е възможността външното тяло да се намира на голямо разстояние между от вътрешното тяло. Понеже термопомпите на LG, са разработени на базата на професионалните климатици на компанията, където дългите разстояния са важен фактор с цел да не се загрозява сградата, същото е валидно и при използването на термопомпи LG.