Знак на климатици LG Климатик LG

Климатици VRF на LG MultiV™ plus II

Най-предпочитаните климатици в професионалният клас

Бързия ръст на използване на климатици през последните години бе продиктувано от търсенето на енергийно ефективни решения с които да се намали изгарянето на природни изкопаеми - главен виновник са глобалното затопляне и промените в климата на нашата планета. VRF системите предоставят възможност за постигане на максимални нива на енергийна ефектиност при отопление и охлаждане

Основи на енергоспестяването на VRF системи

Топлиния товар на сградата е количеството топлина, което трябва да се премахне или добави, в зависимост от сезона, с помоща на климатици независимо от технологията.

Високо-ефективни инверторни климатици

Натоварването на използваните климатици се променя в съответствие с външните метереологични условия през цялата година. Това е най-главната причина за екстензивното използване на инвертоната технология при системите за индивидуален прецизен контрол каквито са VRF системите. Високата степен на енергийна ефективност е от голямо значение, особенно в големите климатици, а начина да се постигне тази енергийна ефективност е прецизния контрол върху хладилния агент и първата стъпка е инверторно управление върху компресора.